Rolniczy Handel Detaliczny

Informujemy producentów i konsumentów o Rolniczym Handlu Detalicznym w zakresie mięsa wieprzowego.
Szczegóły projektu:
Rolniczy Handel Detaliczny

finansowanie fpmw2

Zapraszamy na stronę projektu: handelrolniczy.pl

Informujemy producentów i konsumentów polskiej wieprzowiny

W świetle wprowadzenia nowej ustawy o detalicznym handlu rolniczym stworzyliśmy kampanię informacyjną, która zawiera 6 programów telewizyjnych emitowanych w lokalnych stacjach TVP, spoty radiowe oraz ogłoszenia prasowe.

Najważniejsze zagadnienia, które wskazują na pozytywne znaczenie Rolniczego Handlu Detalicznego jako Sprzedaży Bezpośredniej polskiej wieprzowiny dla:

• Skrócenia łańcucha dostaw polskiej wieprzowiny dla konsumenta
• Wsparcia polskiego rolnictwa przez stworzenie realnej możliwości dodatkowego źródła dochodu dla rolnika
• Kultywowania polskiej tradycji kulinarnej przez umożliwienie konsumentowi dostępu do produktów o tradycyjnej recepturze wytwarzanej w warunkach poza przemysłowych np. domowych lub gospodarskich
• Kształtowania idei Produktu Regionalnego jako Produktu Polskiego
• Wspieranie idei Patriotyzmu gospodarczego przez propagowanie sprzedaży rodzimej produkcji
• Podniesienia wiedzy konsumenckiej dot. wyrobów przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej jako produktów bezpiecznych, podlegających rygorom sanitarnym.
• Podniesienia wiedzy konsumenckiej dot. wyrobów w obrocie RHD jako spełniających wysokie normy jakościowe
• Podniesienia wiedzy konsumenckiej dot. wyrobów w obrocie RHD jako produktów ekologicznych

Oto jeden z sześciu odcinków w ramach programu:

Ogólnopolski Cech
Rzeźników - Wędliniarzy - Kucharzy

Organizujemy projekty społeczne na terenie całej Polski. Uświadamiamy konsumentów o pozytywnych wartościach, które niesie dieta z uwzględnieniem mięsa wysokiej jakości. Opieramy się na wiedzy eksperckiej specjalistów z dziedziny technologii żywienia. Dowiedz się więcej:

www.ocrwk.pl